Rank Board for Quiz
Youth Course College Location Score
1 Shweta Sidana Shweta MCA SBITM Delhi 77
2 Ravindra Kumar Ravindra B.Sc BU fatehabad 77
3 Akshay Dasharath Bhaskar Akshay PGDAC MET Mumbai 77
4 Kailash Tharwani Kailash M.Com MU Mumbai 77
5 Aniket Kumar Aniket AE PP Delhi 77
6 Bharat Mahajan Bharat BE BTech SCET Dehradun 72
7 Amar Mishra Amar B.Com GACC Indore 72
8 Venugopal Nagnath Kontam Venugopal B.Com Other Solapur 71
9 Rajesh R Rajesh MBA SIMS Coimbatore 71
10 Anupam Sharma Anupam B.A. History SVDPGC Pratapgarh 71
11 Aishwarya K Angadi Aishwarya BE BTech BVBCET Hubli 71
12 Swati Bangari Swati M.Com MBPG Haldwani 71
13 Naveen Pulikanti Naveen Other IET Hyderabad 71
14 Alka Pandey Alka PGDM JIMS Delhi 71
15 Madhavi Latha Parsa Madhavi BE BTech VVIT Guntur 71
16 Kotha Sai Likhitha Kotha BE BTech SU Thanjavur 71
17 Sakthivel P Sakthivel BE BTech KSRCT Bangalore 71
18 Rupesh Vema Rupesh MCA CSJMU Bangalore 71
19 Priya Prajapati Priya I.Sc JP Lucknow 70
20 Sagar Kumar Sagar BE BTech AIACTR Delhi 70
© 2018 Youth4work. Terms of Use
  • Stay Connected