Rank Board for Quiz
Youth Course College Location Score
1 Aniket Kumar Aniket AE PP Delhi 77
2 Kailash Tharwani Kailash M.Com MU Mumbai 77
3 Shweta Sidana Shweta MCA SBITM Delhi 77
4 Akshay Dasharath Bhaskar Akshay PGDAC MET Mumbai 77
5 Ravindra Kumar Ravindra B.Sc BU fatehabad 77
6 Amar Mishra Amar B.Com GACC Indore 72
7 Bharat Mahajan Bharat BE BTech SCET Dehradun 72
8 Rupesh Vema Rupesh MCA CSJMU Bangalore 71
9 Rajesh R Rajesh MBA SIMS Coimbatore 71
10 Naveen Pulikanti Naveen Other IET Hyderabad 71
11 Sakthivel P Sakthivel BE BTech KSRCT Bangalore 71
12 Kotha Sai Likhitha Kotha BE BTech SU Thanjavur 71
13 Alka Pandey Alka PGDM JIMS Delhi 71
14 Madhavi Latha Parsa Madhavi BE BTech VVIT Guntur 71
16 Anupam Sharma Anupam B.A. History SVDPGC Pratapgarh 71
17 Aishwarya K Angadi Aishwarya BE BTech BVBCET Hubli 71
18 Venugopal Nagnath Kontam Venugopal B.Com Other Solapur 71
19 Sagar Kumar Sagar BE BTech AIACTR Delhi 70
20 Taufik Idrisi Taufik B.Sc RMLAU Lucknow 70