Rank Board for Quiz
Youth Course College Location Score
1 Shweta Sidana Shweta MCA SBITM Delhi 77
2 Ravindra Kumar Ravindra B.Sc BU fatehabad 77
3 Akshay Dasharath Bhaskar Akshay PGDAC MET Mumbai 77
4 Kailash Tharwani Kailash M.Com MU Mumbai 77
5 Aniket Kumar Aniket AE PP Delhi 77
6 Bharat Mahajan Bharat BE BTech SCET Dehradun 72
7 Amar Mishra Amar B.Com GACC Indore 72
8 Venugopal Nagnath Kontam Venugopal B.Com Not Specified Solapur 71
9 Kotha Sai Likhitha Kotha BE BTech SU Thanjavur 71
10 Rajesh R Rajesh MBA SIMS Coimbatore 71
11 Anupam Sharma Anupam B.A. History SVDPGC Pratapgarh 71
12 Aishwarya K Angadi Aishwarya BE BTech BVBCET Hubli 71
13 Swati Bangari Swati M.Com MBPG Haldwani 71
14 Naveen Pulikanti Naveen Not Specified IET Hyderabad 71
15 Alka Pandey Alka PGDM JIMS Delhi 71
16 Madhavi Latha Parsa Madhavi BE BTech VVIT Guntur 71
17 Sakthivel P Sakthivel BE BTech KSRCT Bangalore 71
18 Rupesh Vema Rupesh MCA CSJMU Bangalore 71
19 Rahul Sundar R. Rahul B.Com MIC Thiruvananthapuram 70
20 Mithun Harihara Mithun AE MCE Hassan 70
© 2017 Youth4work. All Rights Reserved
  • Stay Connected