Rank Board for SP HANA
Youth Course College Location Score
1 Sanskriti Singh Sanskriti BE BTech BU Jaipur 83
2 Anjali Labh Anjali BE BTech BU Jaipur 79
3 Sejal Gangwar Sejal BE BTech BU Jaipur 71
4 Jyoti Gupta Jyoti BE BTech BU Jaipur 69
5 Krishna Murthy Krishna BE BTech IRTT Hosur 62
6 Abhinas Padhi Abhinas BE BTech NIST Berhampur 60
7 Moghal. Rihana Moghal. BE BTech SVIST Bangalore 60
8 Avishek Srivastav Avishek BE BTech SVCE Bangalore 60
9 Pooja Bhausaheb Piwal Pooja BE BTech CSMSSCSCE Aurangabad 59
10 Akash Asaram Kulkarni Akash BE BTech SYCET Aurangabad 57
11 Ayaz Khan Ayaz Other Satya sai Indore 57
12 Sri Ramoji Lakhan Sri BE BTech ACET Sirsa 56
13 Nakka Hema Nakka BE BTech SIET West Godavari 54
14 Projjal Gop Projjal BE BTech RCCIIT Kolkata 54
15 Ganesh Vaijnath Gavate Ganesh DE T B Girwalkar Polyte Ambajogai 54
16 Tajmahamad Gaddi Tajmahamad BE BTech BCET Patna 54
17 Chavan Vijay Babu Chavan Other RITP Pune 54
18 Dinesh Rangayya Dinesh BE BTech SIT Bangalore 53
19 Dianka  Arun Naskar Dianka BAJC Other Mumbai 52
20 Changanti Chandrashekar Changanti Other AGI Hyderabad 52