Rank Board for General Knowledge
Youth Course College Location Score
1 Bhavya Joshi Bhavya BE BTech Other Indore 81
2 Rohit Katariya Rohit BA Other Delhi 76
3 Shailendra Kurane Shailendra MBA VITAE Kolhapur 74
4 Milan Bharatbhai Sadariya Milan BE BTech GEC Morvi 72
5 V Sai Siddartha V BE BTech AGI Hyderabad 72
6 Ankit Panda Ankit BE BTech ADBU Guwahati 72
7 Ashwin Pandey Ashwin BE BTech CSMSSCSCE Aurangabad 71
8 Itha Ram Sai Manoj Itha BE BTech KLCE Vijayawada 69
9 Akshay Janardan Nandurkar Akshay BE BTech PRMCEM Amravati 69
10 Swadhin Kumar Nayak Swadhin ME MTech NSIT Delhi 69
11 Tejas Jain Tejas BE BTech BNCE Yavatmal 68
12 Ram Ratan Patel Ram MBA MANIT Bhopal 68
13 Aamir Abdul Rahiman Nurle Aamir BE BTech ICT Mumbai 67
14 Mihir Vyas Mihir BE BTech CKPCET Surat 67
15 Rahul Singh Dangi Rahul BE BTech PCST Bhopal 67
16 Mayank Singh Mayank BE BTech MAIT Delhi 67
17 Bhakti Patel Bhakti D.Arch Other Surat 67
18 Shinde Sachin Kisan Shinde BE BTech ISBM Pune 67
19 Arun Rajmohan Arun MBA SRMASC Chennai 66
20 Avishek Srivastav Avishek BE BTech SVCE Bangalore 66