Rank Board for English Language Test
Youth Course College Location Score
1 Riya Karan Riya BE BTech GCECT Kolkata 74
2 Nitya Bahl Nitya BE BTech DTU Delhi 72
3 Sankalp Kohli Sankalp MBA UPES Delhi 71
4 Sanjay B Sanjay BE BTech SEC Chennai 71
5 Akhil Sirkazi Akhil DIMAP IST Goa 71
6 Juana Vinci R S Juana BE BTech PEC Chennai 70
7 Anithasri Manimaran Anithasri BE BTech PSNACET NOT AVAILABLE 68
8 Nikita Sawant Nikita BE BTech PCCE Goa 67
9 Srikanti Kompella Srikanti BE BTech SIET Hyderabad 67
10 Priyanka Srivastava Priyanka BE BTech SBSIET Allahabad 67
11 Saurabh Kumar Saurabh BE BTech GKV Haridwar 67
12 Rishabh Gupta Rishabh BE BTech ECB Sri Ganganagar 67
13 Sadiya Tabassum A Sadiya BE BTech SJMIT Chitradurga 66
14 Akshata Pankaj Divate Akshata BE BTech GCE Karad 65
16 Akhil Papineni Akhil BE BTech NIT Warangal 64
17 Bhanwar Lal Nagar Bhanwar Matriculation RU Bundi 64
18 Faizan Khan Faizan Matriculation Other Lalitpur 63
19 Vamsee Krishna Tatikonda Vamsee BE BTech SVNIT Surat 63
20 Vishakha Bhat Vishakha BE BTech DAIT Bangalore 63