Rank Board for general knowledge
Youth Course College Location Score
1 Yuvaraj G Kulal Yuvaraj Not Specified SDIT Bangalore 72
2 Desh Deepak Verma Desh BE BTech CE Roorkee 70
3 Pradeep Rana Pradeep B.Sc.IT NIISIISM Bhubaneswar 70
4 Akhand Pratap Singh Akhand BE BTech SMS Lucknow Lucknow 69
5 Sreerag Ramesh Sreerag BE BTech SKCT Coimbatore 68
6 Santosh Yadav Santosh BTC PMKK Burdwan Lucknow 68
7 Mathew Varghese Mathew BA MIC Trivandrum 68
8 Rajni Ahirwar Rajni BE BTech LNCT Bhopal 68
9 M Mahesh M BE BTech VCE Hyderabad 68
10 Manohar Rulaniya Manohar BE BTech VITS Jaipur 67
11 Ganesh Yalamsetti Ganesh BE BTech VITAM Visakhapatnam 64
12 Abhinav Gaur Abhinav BE BTech JUIT Delhi 63
13 Priyanshu Pandey Priyanshu BE BTech IITM Lucknow 60
14 Anshu Kumari Anshu BE BTech CIST Bhopal 60
15 Kushal Singh Kushal Not Specified University of kota NOT AVAILABLE 60
16 Ankita Jain Ankita B.Pharma sri aurobindo instit Mumbai 60
17 Omprakash Gurjar Omprakash BA babu sobharam govt. Alwar 59
18 Dinesh Munuswamy Dinesh MCA PEC Chennai 59
19 Chaithanya Kumar Chaithanya BE BTech MIT NOT AVAILABLE 59
20 Virat Sharma Virat BE BTech RGTU Bhopal 59
© 2017 Youth4work. All Rights Reserved
  • Stay Connected