Rank Board for general knowledge
Youth Course College Location Score
1 Yuvaraj G Kulal Yuvaraj Other SDIT Bangalore 72
2 Sowdeep Kumar Kokkiligadda Sowdeep BE BTech VRSEC Vijayawada 72
3 Pradeep Rana Pradeep B.Sc.IT NIISIISM Bhubaneswar 70
4 Desh Deepak Verma Desh BE BTech CE Chennai 70
5 Akhand Pratap Singh Akhand BE BTech ISMS Lucknow 69
6 M Mahesh M BE BTech VCE Hyderabad 68
7 Rajni Ahirwar Rajni BE BTech LNCT Bhopal 68
8 Mathew Varghese Mathew BA MIC Trivandrum 68
9 Santosh Yadav Santosh BTC PMKK Burdwan Lucknow 68
10 Sreerag Ramesh Sreerag BE BTech SKCT Coimbatore 68
11 Manohar Rulaniya Manohar BE BTech VITS Jaipur 67
12 Ganesh Yalamsetti Ganesh BE BTech VITAM Visakhapatnam 64
13 Abhinav Gaur Abhinav BE BTech JUIT Delhi 63
14 Adivesh Kustagi Adivesh DIMAP BVVSP Bagalkot 62
15 Ajay Barad Ajay BE BTech GEC Bhuj 62
16 Prashant Ramrao Bolke Prashant BE BTech GPC Aurangabad 62
17 Manish Patel Manish BE BTech GIET Gunupur 62
18 Rishabh Bansal Rishabh BE BTech DTU Agra 61
19 Rashmi Kumari Rashmi Other KIT Delhi 61
20 Layana M.S Layana BE BTech RIT Rajapalayam 61