Data Structure and Algorithms के रैंक बोर्ड
युवा कोर्स महाविद्यालय स्थान अंक
1 pranjal jain pranjal BE BTech CIET Rajpura 66
2 Akhil Kumar Penugonda Akhil BE BTech VRSEC Vijayawada 65
3 Ritu Raj Singh Ritu BE BTech CUSAT Alappuzha 65
4 Raunak Roy Barman Raunak BE BTech FIEM Kolkata 64
5 Bhavani Gundurker Bhavani BE BTech KLETU Gulbarga 63
6 Vaibhav Kaushik Vaibhav BE BTech UPES Ghaziabad 62
7 Kushagra Kakkar Kushagra BE BTech VCE Meerut 61
8 Manoj Kshetrapal Manoj BE BTech GCE Goa 60
9 Niharika Chowdary Niharika BE BTech NIT Raipur 60
10 Sujipriya Sujipriya BE BTech SNSCE Coimbatore 58
11 Dipali Pimpalkar Dipali BE Yeshwantrao chavan c Nagpur 58
12 Gaurav Debnath Gaurav BE BTech ITER Navi Mumbai 57
13 Kalaga Lakshmi Koumudi Kalaga BE BTech SWEC Hyderabad 57
14 Shaik.Shaheena Parvin Shaik.Shaheena BE BTech PVPSIT Vijayawada 57
15 Ankit Dewangan Ankit BE SSGI Bhilai 56
16 Mouli Dwayne Mouli BE BTech NEC Vijayawada 56
17 Thoshita Kasula Thoshita BE BTech SIT Chittoor 56
18 Mohd Ayyoob Mohd BE BTech MJPRU Delhi 53
19 Harshavardhini Mulka Harshavardhini I.A RGUKT Warangal 53
20 Bharti Ishwardayal Meshram Bharti DE GP Gondia 52